Om Popstad Lund

Under åren 1971-1996 var Lund en metropol för musik och ungdomskultur. Populärkulturen blommade och satte sin prägel på hur staden utvecklades. Historien om Lund som popstad ska nu berättas på Kulturen tillsammans med lundabor och artister som var aktiva under perioden.

Projektet Popstad Lund är ett delaktighetsprojekt som startade via en Facebookgrupp på internet. Idag engageras drygt 2 000 personer på internet i arbetet med att dokumentera och gemensamt berätta om allt som hände och hur staden har förändrats. Initiativtagare är Petter Lönegård, Anders Mildner och Martin Persson som alla var aktiva i musiklivet i Lund under perioden. Tillsammans med andra som var med och upplevde Lund under perioden kommer har en helt ny typ av utställning växt fram på Kulturen. Att på detta sätt låta omvärlden styra vad utställningen ska innehålla och lämna utrymme åt en öppen kollektiv historieskildring är något helt nytt i museisammanhang som även ställer krav på nya arbetssätt.

Föremålsinsamling
Under våren 2011 har Kulturen i Lund samlat in föremål till utställningen Popstad Lund. Föremålen har samlats in under speciella insamlingskvällar samt med hjälp av Popstad Lunds “turnébuss” som åkt runt och hämtat större föremål hemma hos folk. Föremålen har noggrant registrerats som inlån och sedan förvarats i ett publikt magasin på museet.

Utställningen
Under hösten 2011 startade arbetet med att välja bland de tusentals unika föremål som lämnats in och sedan skapa själva utställningen. Eftersom utställningen bygger helt på vad personer utanför museet bidragit med, blir det en oförutsägbar och fragmentarisk utställning som inte bara handlar om musiken och musikerna utan även om arrangörer, föräldrar, politiker, grannar och självklart om alla de som lyssnade och dansade.

Insamlingen fortsätter nu på internet där bilder, filmklipp och berättelser löpande dyker upp på Popstads Facebookgrupp samt på denna blogg för insamlingsarbetet.

Utställningen öppnar den 30 oktober och kommer att pågå under ett år.

Popstadprojektet växer hela tiden och omfattar även ett bokprojekt och planer på någon form av filmproduktion. På sidan www.popstadlund.se beskrivs alla delar i projektet.