Samlingsskiva med tolv lundaband utgiven av SKF 1986

Staffan Staffansson berättar om samlingsskivan Påp som gavs ut av SKS 1986 där tolv lundaband medverkar. Inspelat under insamlingskvällen den 28/4.