Vad händer nu i Popstads-arbetet?

Kassett inlämnat av Johan Stenström.

Vad händer med alla föremål som vi fått in till Popstad Lund? Och hur arbetar vi egentligen med materialet? För att ni ska få en bild av hur vi jobbar publicerar vi här några rader kring föremålshanteringen i Popstad Lund.

När någon lämnar ett föremål till Kulturen får personen ett lånekvitto med sig. Vi på Kulturen behöver sedan två kopior på kvittot. Ett kvitto följer hela tiden med föremålet. Ett annat kvitto förvarar vi i en pärm och använder för att göra listor på vad vi fått in till exempel så att vi kan ha en överblick över vad vi har. Listorna lägger vi även ut här på insamlingsbloggen och på facebook så att ni kan se vad vi fått in.

Föremålen förvaras sedan i en stängd och larmad monter. Där kan våra besökare se föremålen redan nu, men det är långt ifrån en utställning ännu. En fotograf går systematiskt igenom alla föremål och fotograferar dem. Det gör vi dels för att kunna använda bilderna för urval och för att visa upp på bloggen och facebook. Men vi gör det också för att dokumentera föremålen för att ha kvar bilderna när vi lämnar tillbaka dem. Några av de som lämnat in föremål har tillfrågats om de vill skriva om sitt föremål på bloggen. Det är extra roligt att få läsa era personliga berättelser och vi kommer att jobba för att så många som möjligt ska få den möjligheten.

Formgivare Lena Hilbertsdotter arbetar med modellen

Utställningens formgivare, Lena Hilbertsdotter, arbetar just nu febrilt med en modell i skala 1:10 över utställningsrummet. Hon har börjat arbeta med en form där vi ska kunna visa många av de platta föremål (skivor, affischer, biljetter, brev, texter, bilder osv) som vi fått in. Hon arbetar även med att ta fram de olika miljöer som vi vill skildra i utställningen och som vi fått önskemål på facebook om. När miljöerna tar form kommer vi att använda en del av föremålen där. Men vi kommer också att använda en del föremål som rekvisita.

Vissa föremål har en tydlig och spännande historia kopplade till sig. Då känns det viktigt att berätta den. Andra föremål ger en bild av tiden och fungerar bättre som rekvisita.

Ni som lämnat föremål har också fått ange hur vi får lov att använda era föremål. Allt detta tar vi hänsyn till när vi arbetar med utställningen. Vi fortsätter att samla in föremål även om vi inte arrangerar fler insamlingskvällar.

Kontakta oss gärna om du vill bidra!